restart; with(Gym):; with(LinearAlgebra):; with(Statistics):; with(plots):; with(DEtools):
Matematik Universet
Universet med vejledende besvarelser til indlæring

Betingelser for anvendelse

Hvis man skal anvende løsningerne, så skal man acceptere følgende betingelser:
1) Vi forventer absolut at I ikke skriver af fra disse vejledende løsninger.

2) Vi forventer, at I anvender løsningerne med god samvittighed, og som led i at kontrollere jeres facit og / eller metode.

3) Vi forventer absolut at I gør jer et seriøst forsøg på selv at løse opgaven, så kan I efterfølgende prøve at se, om jeres facit stemmer overens med løsningerne.

4) Hvis I nu skulle få en fejl eller jeres løsninger ikke stemmer overens med disse løsninger på hjemmesiden, så giv jer i kast med at se på, hvad gik der galt. Hvordan kan vi så vidt muligt undgå det fremover.

5) Vi er blevet gjort opmærksom på, at mange gymnasieskoler og VUC'er anvender eksamenssæt i matematik på hhv. C, B og A niveau til deres terminsprøver, som har været anvendt til en eksamen året før. Eksempel: ”i år 2017 terminsprøverne vil skolerne anvende eksamenssættene fra år 2016”. Vi opfordrer derfor på det kraftigste at I ikke bare henter dokumenterne ned og anvender dem som løsninger under jeres terminsprøve, eftersom dette er snyd og jeres lærer vil få et falsk billede af, hvor I ligger fagligt. Husk I snyder kun jer selv, ikke jeres lærer.

6) Download af disse løsninger må kun benyttes til den enkelte og / eller i klassen. Det betyder, at man ikke må ændre, udgive eller uploade løsningerne andre steder. Ønsker man dem på ens hjemmeside, så kontakt os og vi vil finde ud af noget! 
(C) Anders og Mark