restart; with(Gym):; with(LinearAlgebra):; with(Statistics):; with(plots):; with(DEtools):
Matematik Universet
Universet med vejledende besvarelser til indlæring

FP9 og FP10 opgaver

Anvend drop-down menuen.
(C) Anders og Mark