restart; with(Gym):; with(LinearAlgebra):; with(Statistics):; with(plots):; with(DEtools):
Matematik Universet
Universet med vejledende besvarelser til indlæring

Matematik B, HF

Velkommen til matematik B HF fanen. Her i denne fane uploader vi løsningsforslag til eksamensopgaver fra år 2019 og frem. For ældre eksamensopgaver, anbefales det at klikke rundt på hjemmesiden. Husk, at læs betingelserne for anvendelse. 

Nedenstående findes der en (lille) liste af løsningsforslag til eksamensopgaver, som er blevet afholdt på de danske gymnasieskoler. Løsningerne er ikke fulde elevbesvarelser, men mere som kontrolark eller undervisningsmateriale. Det handler om at forstå metoderne, så du selv fremad kan opnå det korrekte facit.

Opgaverne bliver løst i Maple og/eller LaTeX via CAS.Årets opgaver kræver, at der bliver indsendt opgavesæt. Vi accepterer pdf filer, eller billeder af opgavesættet taget med et godt kamera, som f.eks. Samsung eller iPhone. HUSK AT SEND FORBEREDELSESMATERIALET!!!

Send til mail: matematikuniverset@hotmail.com

Løsningsforslag fra år 2020.
- Matematik B, hf 25. maj 2020 (vi HAR modtaget det)
- Matematik B, hf august 2020
- Matematik B, hf december 2020


Løsningsforslag fra år 2019.
- Matematik B, hf 28. maj 2019 
- Matematik B, hf 15. august 2019 (mangler opgavesæt)
- Matematik B, hf 7. december 2019 
Gammel reform:
- Matematik B, hf 28. maj 2019 (mangler opgavesæt)
- Matematik B, hf 15. august 2019 (mangler opgavesæt)
- Matematik B, hf 7. december 2019 (mangler opgavesæt)

Årets opgaver kræver, at der bliver indsendt opgavesæt. Vi accepterer pdf filer, eller billeder af opgavesættet taget med et godt kamera, som f.eks. Samsung eller iPhone. HUSK AT SEND FORBEREDELSESMATERIALET!!!

Send til mail: matematikuniverset@hotmail.com

Løsningsforslag fra år 2020.
- Matematik B, hf maj 2020
- Matematik B, hf august 2020
- Matematik B, hf december 2020
Gammel reform:
- Matematik B, hf maj 2020
- Matematik B, hf august 2020
- Matematik B, hf december 2020
(C) Anders og Mark